MAX 4.6 PRO

Ampli 4 kênh

Công xuất 600w / 1ch / 8ohm