BM 115

Dải tần đáp ứng 55hz – 20 khz

Danh mục: Từ khóa: