Micro KTV C20

Dải tần đáp ứng 55hz – 20 khz

Danh mục: , Từ khóa: